La Marca, n:r 15

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
1916 var priset 12 kronor för 100 st. och 6 kronor för 50 st.