Riks Snus 3, n:r 1932 (Göteborgssnus)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Se Göteborgssnus