Consulado, n:r 30

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
1916 var priset 15 kronor för 100 st.