Röda Lacket, N:r 904

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt snus ursprungligen tillverkad sedan 1850 av Petter Swartz Fabrik i Norrköping.
Var populärt främst i norra Småland och Östergötland men genom tillkomsten av tobaksmonopolet ökade spridningen till att omfatta hela Sverige.
Snuset var milt, medelgrovt och saknade aromtillsatser.
Sedan 1915 tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet.

1913 var priset för en fjärding, 17 kg, 21,50 kr.
1916 var priset 30 öre för 100 gr.
1939 var priset 44 öre för 100 gram