Röda Rosen

Tillverkas av: Drake & C.o

Kardustobak som fanns med i 1822 års priskurant från Drake i Hudiksvall.