Röda Kransen

Tillverkas av: Drake & C.o

Kardustobak som finns med i 1822 års priskurant