Röda Bandet (Brinck, Hafström & Co.)

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Kardustobak tillverkad av Brinck, Hafström & Co