Röda Ankaret

Tillverkas av: Drake & C.o

Kardustobak tillverkad av Drake i Hudiksvall. Fanns med i 1822 års priskurant.