E Bas Senoritas

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade 1970-1972 vid den av Svenska Tobaks AB år 1967 inköpta fabriken N V Elisabeth Bas i Boxtel i Nederländerna.
Fabriken fick senare namnet La Paz.