Buen Gusto, n:r 99 (n:r 116)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet:
1940-1942
1951-1957

1940 var priset 12,50 kronor för låda á 25 st.

1952 hade den bytt nummer till 116 och kostade då 37,50 kronor för låda á 25 st eller 1,50 kr st.