Buffalo, N:r 306

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av amerikansk och orientalisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1943-1946.
Förpackningen hade samma design som cigaretten Bill och tillverkades då det var tillverkningsuppehåll av Bill.
Som så många krigsmärken var förpackningen snålt kolorerad.
På baksidan texten ”Tänd Cigarretten med SOLSTICKAN”
Fanns i 10-pack á 90 öre och 20-pack á 1.50 kr.
Styckepriset var i båda fallen 9 öre.