Bulgar, n:r 445

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1932-1939.
1932 års pris var 50 öre för 10 st.