Buen Gusto Extra, n:r 114

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1951-1957.
Priset 1952 var 50 kr för en låda á 25 st. eller 2 kr. st.