Jubileumscigarrett, Göteborg 300 år

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Jubileumscigarett framtagen av Svenska Tobaksmonopolet till Göteborgs 300 årsjubileum år 1923.
Förpackningen rymde 10 st cigarretter med munstycken.
Priset var 80 öre.
Själva förpackning är gjord hos
A. Seirsen & Co. i Malmö.