Jubileumscigarr 1800-1900

Tillverkas av: Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)