Julbloss, n:r 239

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad till jul av Svenska Tobaksmonopolet. Oklart vilket år.