Julbloss, n:r 240

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarrcigarrett tillverkad till jul av Svenska Tobaksmonopolet. Oklart vilket år.

Plåtlådan tillverkad av Örebro Bleckemballagefabrik