Julbloss, n:r 241

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad för julförsäljning av Svenska Tobaksmonopolet. Oklart vilket år.

Plåtask om 25 cigarrcigaretter.
Pris 2,50 kr. för 25 st