Julbloss, n:r 242

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet till jul. Oklart vilken jul.

Plåtlåda med 25 st kostade 2,50 kr.