Julcigarr 1929, N:r 95

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet till julen 1929.
Polerat skrin.
Styckepris 25 öre.