Gripen (snus)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaks AB mellan 1986-1987.