Gripsholm

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaks AB 1983-1993.
Mixture av Virginia- och Burleytobak med hög andel naturlig tobakssötma och en smak av internationell typ.