Gripen (cigarr) STM

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1922.
Priset för en cigarr var 15 öre i oktober 1921.