Griffin (art.nr 235)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1969-1970.
Art.nr 235

”Den här röker man när man har det riktigt mysigt”
Reklam i Tobakshandlaren nr 9 1969.

Svenska Tobaks ABs reklam år 1969:

Det kommer nya cigarretter varje år.
Och många märken läggs ner.
Men vissa fortsätter att sälja bra.
År efter år.
Detta för att dom smakar så bra.

Den här kommer vi inte att lägga ner i brådrasket.

Året därpå var den nedlagd.