Star light

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Star light började tillverkas av Svenska Tobaks AB (House of Blend) 1989. Lanserades med curzel filter som sades ta bort en del oönskade produkter ur tobaksröken.