Star Shag, n:r 531

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Shagtobak från Svenska Tobaksmonopolet 1954-1962.

1958 års pris var 2,50 kr. för paket om 40 gram.