Star, N:r 447

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Innehöll rostad amerikansk tobak av olika sorter och en mindre del orientalisk tobak.
Lanserades den 3 maj 1939 till ett pris av 6 öre styck.
20-pack á 1:20 kr.
Levererades till affärerna i kartonger innehållande 10 paket.

”Omkring den 6 maj börjar annonsering om STAR. Under en tid av fjorton dagar fr. o. m. nämnda dag kommer även affischering om STAR att äga rum i de flesta av rikets städer jämte ett antal andra större orter”
Ur trycksak från Svenska Tobaksmonopolet i april 1939.

Star tillverkades 1939-1942
samt 1955-1965.
Nyintroducerades som filtercigarett i november 1955 och i december samma år såldes 9,4 miljoner Star.

 

 

M på lilla förpackningen visar att den hade munstycke. Då tobaksransonering infördes under andra världskriget gjordes flera cigaretter med munstycke för att spara tobak.