Bellman Special, n:r 17 E

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1954-1959.