Bellman Siesta

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmnonopolet från 1963.

Såldes 1963 i 4 milj. ex. och 1968 i 89 mil. ex.
Mest såld av alla cigariller 1971.