Bellman Serenad

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Lätt mild cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1958-1982.