Bellman Sefir, n:r 206

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB 1958-1996

 

 

 

 

 

 

 

Reklam från 1966