Melange (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
1915-1915 i lösviktsförsäljning.
1920-1920 i paket.

Priset var 1915 75 kronor för en kagge om 10 kg.

Tillverkades tidigare av W:m Hellgren & Co. i Stockholm.