Melba, n:r 411

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1917.

Pris 1916 var 25 öre för 10 stycken