Mellanrappé, n:r 941

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus ursprungligen tillverkat av Petter Swartz i Norrköping.
Tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet:
1915-1916
1917-1943