Finess, n:r 77

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet:

1919-1934
1939-1940
1943-1944

Priset 1940 var 7,50 kr för låda á 50 st. eller 1,50 kronor för ask om 10 st.