Club, n:r 22

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

1916 var priset 12 kronor för 100 st.