Clysma

Tillverkas av: Orient, Cigarrettfabriken

Cigarrett tillverkad vid Cigarrettfabriken Orient i Stockholm.

I en reklam- Notes Block säges:
-Har ni rökt CLYSMA med munstycke?
-CLYSMA-cigaretterna rekommenderas!
-CLYSMA, bästa 3 öres ”Egypt. cigarett” med och utan munstycke!