Orient, Cigarrettfabriken

Ort: Stockholm

A.B.  Cigarettfabriken Orient bildades den  30 december 1902 ur Knut Wibergs fabriker A.B. av Wibergs förre fabriksföreståndare Fredrik Louis Hansen med ett aktiekapital på 120 500 kr. Hansen övertog då Wibergs cigarettproduktion.

Styrelsen bestod då av apotekare C.A. Lundblad (f. 27/5 1868, d. 3/12 1920), direktör F.L. Hansen (f. 22/1 1869, d. 11/1 1919), och ingenjör Anders Wilhelm Kander (f.23/2 1861, d. 4/8 1826).
Fabriken låg vid den tiden vid Brännkyrkagatan 2 B. Tel 38 47 samt 15 11. Lokalerna hade tidigare varit sockerbruk.

Bolaget tillverkade ett stort antal cigarretter som blev mycket populära däribland Pax, Melba, Helmi, Axa, Yalta och Royal Army and Navy.

Den 6 december 1905 inregistrerade Fredrik Hansen firmorna Cigarettfabriken Yalta, F. Hansen och Cigarettfabriken Orient, F. Hansen. Den 16 augusti 1906 överläts Cigarettfabriken Orient, Cigarettfabriken Yalta, F. Hansen och Cigarettfabriken Orient, F. Hansen till S.J. Gillchrest för en summa av 350 000 kronor kontant och 100 000 kronor i aktier i nominellt belopp i det svenska aktiebolag som köparen bildade. De nya ägarna var ett konsortium från The British American Tobacco Company som för första gången fick en verksamhet i Sver9ige.
Den 5 december 1906 bildades Nya A.-B. Cigarrettfabriken Orient. Kapitalet bestod av 2 000 000 kronor.

Styrelsen bestod då av direktören Balthazar Grill (1857 – 1942), Fredrik Hansen (verkställande direktör) och e. o . hovrättsnotarien Harry Johan Nissen (1872 – 1940)

 

 

 

Orients tidigare lokaler i det gamla sockerbruket vid Slussen.

 

 

 

 

Vid sekelskiftet 1899/1900 pågick en omfattande förfalskning av ett antal kända cigarettmärken däribland Yalta från Orient.
I den rättprocess som följde dömdes ett antal oseriösa cigarettillverkare. Fyra större tobaksföretag uppvaktade riksdagsmännen den 9 mars 1905 om en förstärkning av varuskyddslagen. Cigarettfabriken Orient företräddes då av Fredrik Hansen. Man skickade in kopior av äkta och av förfalskade märken till riksdagsmännen.

 

1906-1907 uppfördes den av arkitekten A.W. Kander ritade fabriken vid Åsögatan 44, nuvarande 142 (kv. Timmermannen 32), och finns fortfarande kvar som industrilokal. Var eftertobaksmonopolets införande kvar som ett par år som cigarrettfabrik. Knut Wiberg själv startade en cigarrfabrik i fastigheten bredvid, Åsögatan 42 C.

1910 avgick Balthazar Grill ur styrelsen  och ersattes med Frans Ferdinand Paul Eugen Gutschow som avled redan 1912 och då ersattes med direktören Ernest Cartagh Gillon (f. 8/11 1879 i Storbritannien). Ernest Gillon med fru inflyttade till Sverige 1913 och lämnade Sverige 1926. År 1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet. Cigarettfabriken Orient var landets störta fabrik som tillverkade cigaretter. 1913 redovisar företaget en tillverkning av 110 911 000 st. cigaretter till et värde av 869 167 kronor.

Företaget var även agent för en del utländska tobaksföretag. I ett utskick till kunder skrev man.

”Härmed få vi meddela, att vi för Sverige öfvertagit agenturen jämte lager för The Westminster Tobacco Co.´s, London, välkända tobaks- och cigarettmärken, och äro vi säkra på,
att dessa härstädes komma att göra samma stora succes som i alla andra delar af världen.
Westminster Tobacco Co.´s särskildt utsände resande Mr. A. E. Clare, skall hafva nöjet i denna eller nästa vecka uppvakta Eder, och hoppas vi, att Ni ville godhetsfullt gynna honom med Edra order.

Högaktningsfullt

N. A. -B. CIGARETTFABRIKEN ”ORIENT”.

 

Vid stadsmuseums inventering 1979 fanns fortfarande kvar torkställningar för tobak på vinden.
Företaget blev Sveriges största tillverkare av cigarretter utan munstycke.
1913 tillverkades 111 miljoner cigaretter.

År 1913 var rikstelefon: 65 88 och allmänn telefon: 34 13 och 34 00

 

Fastigheten byggdes om 1929 och 1944. Den kom senare att innehålla företagen Toledo, grossistfirman AB Henrik Johnsson & Co, Kolonialvaruföretaget Möller & Co samt Värnamo Gummifabrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkter

Axa
Clysma
Helmi, Orient
Ilka
Krim
Pax
Royal Army & Navy No. 3
Scala Shag
Yalta No. 12

 

Personkoppling
Jean Nicou
Fredrik Hansen
Robert Glans

 

 

Annons i finska tidningen Hufvudstadsbladet maj 1906

 

 

 

 

 

 

 

Efter Tobaksmonopolets införande var Orient kvar några år som cigarettfabrik. Bilderna nedan är  från 1920.