Otting, H.W. & C:o

Ort: Stockholm

Heinrich Wilhelm Otting, f. 17 juni 1832 i Bremen och död 1900, och Lüder von Flandern, inflyttade till Sverige och startade 1882 cigarrfabriken H.W. Otting och Co.
Fabriken var belägen vid Hornsgatan 92 men flyttade senare till Badstugatan 6.

1884 upptas H.W. Otting., cigarrfabrikör boende vid Lilla Badstugatan 6, Södermalm.

Lüder von Flandern hade tidigare varit verkmästare hos Brinck, Hafström och Co. och senare hade han innehaft samma arbete vid W:m Hellgren & C:o.
von Flandern blev kortvarig i firman och anmälde den 22 februari 1888 att han ämnade starta Holländska Tobaksfabriken men det förefaller som projektet aldrig kom igång. Ett företag med snarlikt namn startades senare i Stockholm men hade inget samband med Lüder von Flandern.

Den 5 augusti 1890 övertogs företaget av den tidigare försäljaren vid firman, Emil Wollert, med Otting som fabrikschef.
Samma år köpte Emil Wollert även Otto Dubois tobaksfabrik och sammanslog företagen. Fabrikationen fortsatte då i Dubois lokaler vid Kungsholmsgatan 34.

H.W. Otting bodde som änkling 1890 i kv. Grinden N:o 2 med hushållerskan Anna Lovisa Tenggren, f. 1838 i Axberg i Örebro län.
Otting tillhörde Tyska församlingen i Stockholm.

I samma fastighet bodde även:
Georg Wilhelm Otting, f. 1869, instrumentmakare
Gustaf Adolf Otting, f. 1872, instrumentmakare
Nicolaus Fredrik Otting, f. 1871, tobaksarbetare

Personkoppling
Emil Wollert