Palm, C.G.

Ort: Stockholm

Delägaren i firman Anstrin, Palm & Co, Carl Gustaf Palm (1829-1895) drev grosshandlarfirma vid Regeringsgatan 32 övertog 1862 tobaksfirman Cantzler & C:o vid Götgatan 18 på Södermalm.

Carl Gustaf Palm var kusin till Sven Adolf Palm som varit bolagsman i tobaksfirman A.G. Strömberg & Son.
Möjligen var det kusinen som ledde in Carl Gustaf på tobaksbanan.
Carl Gustaf Palm själv saknade kunskap om branschen hade den förre ägaren, Henrik Cantzler, anställd att vid sidan av sin egen handelsfirma även sköta den numera Palmska tobaksfabriken mot en årslön av 8 000 rdr.

Omkring 1867 gjorde dock företaget konkurs och Carl Gustaf Palm bildade ett nytt bolag, Stockholms Tobaksfabriks AB, med sig själv som disponent. Produktionen startade den 1 juni 1868.
Även denna gång gick det dåligt och bolagsstämman beslöt 1874 att bolaget skulle nedläggas.

Då ett antal anrika tobaksfabrikanter i Stockholm ansett att Palm ej borde göra några nya försök inom tobaksnäringen erbjöds han att mot 20 000 kr uppdelat i fem årsutbetalningar á 4 000 kr till hans barn ersättningen om han avstod att direkt eller indirekt bedriva tobaksfabrikation.

Bakom erbjudan stod firmorna Jac. Fr. Ljunglöf, Brinck, Hafström & C:o samt W:m Hellgren & C:o.
Det är dock oklart om disponenten nappade på erbjudandet.
Han förekommer dock ej mer inom den svenska tobakshistorien.

Personkoppling
Carl Gustaf Palm
Fredrik H. Andersén