Pering, Jonas

Ort: Stockholm

Handelsmannen Jonas Pering, f. 1657, erhöll resolution att driva tobaksspinneri i Stockholm. Pering var till yrket vinhandlare och inköpte 1704 en fastighet i Gamla Stan.

Fastigheten låg i hörnet av Österlånggatan och Bredgränd och där bodde han enligt 1711 års mantals- förteckning med sin hustru och dottern Hedvig.

Tjänstefolket utgjordes av en källardräng, en husdräng och en piga.
Dessutom redovisades en vagn, tolv eldstäder, två peruker och tvåfotanger och detta tydde på att han var en välbärgad man.

Tobaksspinneriet nedlades före hans frånfälle 1712. Jonas Perings första hustru, Catharina Eliaedotter, död kring 1686, var dotter till tobaksfabrikören i Nyköping, rådmannen Elias Jacobsson.