Onckel, Andreas

Ort: Stockholm

Handelsmannen Andreas Onckel beviljades den 9 juni 1687 resolution att driva tobaksspinneri i Stockholm. Samma datum beviljades en rad privilegier i flera städer i Sverige.

Enligt 1676 års mantalslängd bodde han vid Köpmangatan i Gamla Stan i skräddaren Jakob Chapirons hus. Han avflyttade därifrån till egen fastighet i kv. Östergötland, Södermalm vid nuvarande Skaraborgsgatan.

Personal år 1687 var bl.a.
Anders Matsson Biskop, tobaksrullare
Johan Dunder, tobaksspinnare som senare flyttade över till Arnold von Schwindern
Johan Jönsson, tobaksspinnare med 300 d kmt i årslön.
Arvid Gunnarsson, tobaksspränklare
Jöran Larsson Lander, tobaksspinnare
Anders Hising, tobaksspinnare med en årslön på 330 d kmt.

Personal år 1688 var bl.a.
Johan Jonsson, tobaksspinnare
Anders Jakobsson, tobaksrullare
Anders Matsson Biskop, tobaksrullare
Johan Jönsson Falk, tobaksspinnare
Arvid Gunnarsson, tobaksspränklare
Olof Jönsson, tobaksspinnare
Olof Månsson, tobaksspinnare
Erik Jonsson, tobaksspinnare

Då Erik Jonssons dotter Annika döptes den 3 mars 1688 är Andreas Onkel och Johan Jönsson faddrar.

Den 9 juli 1688 anställer Onkel tobaksspinnaren Tomas Hallman som får två karoliner i handpenning. Tomas Hallman lämnar snart sin anställning för att istället börja hos William Watson men anklagas för att ha olovligen lämnat sin tjänst hos Onkel.

Personal år 1689 var bl.a.
Olof Hansson, tobaksspinnare
Kristian Månsson, tobaksspinnardräng

Personal år 1690 var bl.a.
Olof Hansson, tobaksspinnare
Niklas Jöransson, tobaksspinnargesäll, tidigare anställd hos Moback

Personal år 1691 var bl.a.
Olof Hansson, tobaksspinnare

Då Andreas Onkel avled den 28/4 1695 visade bouppteckningen att han hade fastigheter både på Södermalm (kv. Östergötland) och vid Köpmannagatan i Gamla Stan. Han tillverkade tobak i karduser och brevtobak. Bland inventarierna vid hans död fanns en tobakspress ”med dess tillhörigheter i lilla kammaren”, två karvtavlor med knivar, tolv spinnartavlor, fyra rulltavlor, en stampkniv, två såll, fyra karduser av trä, alltsammans värderat av tobaksspinnaren Peder Mynders till 239 daler kopparmynt. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 460 daler kmt och skulderna uppgick till 315 093 daler kopparmynt.

Han hade således stora skulder vid sin död. Han var stor importör till det tobakskompani som gick omkull 1684 och förlusterna för obetalda leveranser till dem uppgick till 80 345 dlr kmt.