Olsson, Carl

Ort: Stockholm

Överkommissarien vid nummerlotteriet, Carl Olsson, fick den 13 december 1801 privilegium på tobaksspinneri men avled redan 1802.
Enligt bouppteckningen efterlämnade han hälften av stenhuset i kvarteret Överkikaren n:ris 3 och 4 (nuv. Södermalmstorg 8-Hornsgatan 2).

Tobaksspinneriets inventarier upptogs endast till 66 rdr bko. Hans änka, Jeanette, f. Nathorst (d. 1823), anhöll att få transportera privilegiet på mannens systerson handelsbokhållaren Johan Adolph Odelmark i Västervik. Meningen var att få privilegiet överflyttat till Västervik.
Kommerskollegium fann emellertid icke skäligt att bifalla detta, då för huvudstaden särskilda författningar voro gällande beträffande tobaksspinneriers anläggande.
Då staden Västervik vid denna tid icke ägde någon tobaksfabrik resolverades att privilegium i vanlig ordning skulle utfärdas för Odelmark.

Jeanette Olsson erhöll den 11 maj 1803 tillstånd att överlåta privilegiet på perukmakaren Pher Ulric Zimmerman /1771-1849), som var bosatt i eget hus i kvarteret Jupiter mindre nr 5 vid Hornsgatan. Följande är upptog han kammarskrivaren Johan Lundgren till kompanjon.

Företaget överläts den 21 april 1825 på sonen Johan Ulric Zimmerman (f. 1799). Denne fick den 16 april 1842 tillstånd att flytta fabrikationen från Hornsgatan till lägenheten Nybohov strax utanför Hornstull.
Från 1830-talet tillverkades endast snus- och kardustobak. Zimmerman gjorde konkurs 1843 och tillverkningen nedlades.