Scala Shag

Tillverkas av: Orient, Cigarrettfabriken

Röktobak tillverkad av Cigarettfabriken Orient I Stockholm.
1913 var priset 15 öre per paket.