Gran Comercio, N:r 173

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1939-1942.

Finns dock med redan i 1924 och 1929 års priskurant till ett pris av 50 öre styck.

1940 var priset 15 kronor för låda om 25 st.