Butlers Menthol

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Luktsnus med frisk doft av menthol tillverkat av Svenska Tobaks AB 1969-1976.
Ett försök att återintroducera luktsnus som dock ej ledde till någon framgång.
Tillverkat vid fabriken i Göteborg under reklamen ” det är fint att snusa”.