Burley,n:r 517

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad mellan 1921-1941 av Svenska Tobaksmonopolet