Savoy

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Long size cigarett med dubbelfilter tillverkad av Svenska Tobaks AB 1964-1976.
Fanns i 20-pack och 4-pack.

4-packen tillverkades för VII Nordiska socialförsäkringsmötet i Stockholm Juni 1968.