Ljus Virginia, n:r 540

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

Priset 1916 var 45 öre för en pappask om 50 gram.