Ljus Amerikansk Rökstång, n:r 706

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mörk tuggtobak av söt typ tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet från 1915.

Tidigare tillverkad av W:m Hellgren & C:o i Stockholm.
Kallades under en period endast Ljus Rökstång, n:r 706. Tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet i Arvikafabriken.